FORSIDE


PRÆSENTATION

SERVICES


AFDELINGER


BESTILLING
Konsultation
Prisliste
Betingelser
FAQ

ANBEFALINGER


NYHEDER

OM DRB
Forside >>> Bestilling >>> Betingelser
BETINGELSER
Nedenfor kan man se de forskellige betingelser for blandt andet bestillinger, services, betaling og andet.

Bestillinger:
Det gælder for nye kunder, at der ikke kan varetages services, før Den Rene Bakke har været ude til en indledende konsultation i kundens hjem, og dermed også uden at en aftalekontrakt er indgået.

Ændringer i forhold til aftalekontrakt:
I forbindelse med den aftalekontrakt, der ved konsultationen indgås imellem kunden og Den Rene Bakke, er det vigtigt, at kunden giver besked om ændringer.

Når der til en ny periode bestilles services, skal man informere Den Rene Bakke, i fald der er ændringer og i givet fald hvilke.

Små ændringer som ændret maddosering, flytning af en tings placering o.lign. vil typisk ikke være betegnet som en væsentlig ændring.

Ændringer som anskaffelse af nye kæledyr eller en flytning vil typisk være at betegne som en væsentlig ændring, og betyder, at man skal bestille tid for en ny konsultation.

Varighed af services:
Pasning af Kæledyr varer altid det maksimale antal minutter i de i prislisten angivne intervaller.

Med undtagelse for pasning af hunde, hvor der i forbindelse med hundeluftning bestilles minimum 30 minutter, stiller Den Rene Bakke altså som udgangspunkt ikke krav til varigheden af pasninger.

Måtte vi dog opleve, at de i aftalekontrakten bestilte opgaver i forbindelse med pasninger ikke kan varetages i det af kunden bestilte antal minutter, kan vi efterfølgende fakturere kunden for den ekstra tid, vi således har måttet bruge.

Ferieservice varer i op til et antal minutter i de i prislisten angivne intervaller. Den Rene Bakke forbeholder sig tillige ret til at fakturere for eventuel ekstra tid brugt, såfremt den estimerede varighed ikke har været tilstrækkelig.

Antal af services:
Vi stiller som udgangspunkt ikke krav til antallet af services. Man kan eksempelvis vælge at kombinere vores hjælp med familie og venners.

Vi gør dog opmærksom på at Dyreværnsloven foreskriver, at et dyr som minimum tilses én gang om dagen.

Konstaterer vi før eller i forbindelse med et pasningsforløb, at pasningen af kæledyr ikke kan varetages ansvarligt, forbeholder vi os ret til at afslå opgaven samt ikke at kunne varetage flere i fremtiden.


Afhentning/overbringelse af nøgler:
Som udgangspunkt er det kundens ansvar at sørge for, at vi modtager nøgle(r) i forbindelse med, at vi skal varetage opgaver. Der kan dog mod betaling både afhentes og afleveres nøgle(r).

Priser:
Priserne gælder i tidsrummet fra 09.00-17.00.
De forskellige services varetages ud fra en tidsplan fastlagt af Den Rene Bakke. Der må således påberegnes ekstra tillæg, såfremt man har særlige ønsker omkring tidspunkt for services (kontakt os for at høre nærmere).

Der påberegnes søn- og helligdagstillæg på i alt 100% (Nb. d. 24. samt 31. december takseres til søn-/helligdagpris).

Betaling:
For alle services gælder det, at der inden påbegyndt service(s) faktureres det fulde beløb til betaling via bankoverførsel, check eller kontant.

Såfremt der ønskes service(s), der ikke på forhånd kan fastsættes tidsmæssigt, da faktureres disse til minimum takst, hvorefter der efter endt services vil faktureres det eventuelle resterende beløb.
Det resterende beløb faktureres til betaling senest 14 dage efter dato for endt service.

Der vil ikke blive varetaget service(s) ved manglende indbetaling.

Aflysninger:
For aflysninger, der finder sted i op til 7 dage før dagen for påbegyndt service, og som ligger inden selve startdatoen for service(s), betales halvdelen af det samlede beløb for den/de aflyste service(s).

For aflysninger, der finder sted på dato for start af services eller i perioden for service(s), betales det fulde beløb for den/de bestilte services.

Bemærk at aflysninger skal finde sted inden for vores normale åbningstid. Aflysninger der finder sted uden for åbningstid via besked på mail, sms eller telefonbesked vil først være gældende fra den efterfølgende dag.

Gavekort:
Gavekort udstedes som minimum på i alt 200,00 kr. Dertil kommer et ekspeditionsgebyr på i alt kr. 15,00 kr.
Gavekortet kan kun indløses i forbindelse med bestilling af services, og kan således ikke indløses til kontanter.RELATEREDE LINKS:
- Konsultation
- Prisliste
- Betingelser
- FAQ

Email osKontakt os